24.04.2019.

Znajdujesz się: Start
Klub Małego Artysty PDF Drukuj

Klub Małego Artysty

Klub Małego Artysty powstał w odpowiedzi na potrzebę tworzenia i wyrażania emocji poprzez działalność artystyczną naszych wychowanków.

W  zajęciach uczestniczą wybrani uczniowie z poszczególnych grup, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym wykazujący szczególne uzdolnienia lub preferencje w kierunku umiejętności plastycznych, muzycznych i teatralnych.

Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie szeroko pojętych umiejętności i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, zapoznanie wychowanków z możliwościami wyrażania emocji właśnie poprzez działalność artystyczną oraz uwrażliwianie ich na piękno otaczającego świata przez obcowanie  ze  sztuką.

Szeroko pojęta działalność artystyczna na spotkaniach „Klubu Małego Artysty” ma również formę rehabilitacji ogólnorozwojowej, rewalidacji a także staje się środkiem ekspresji emocjonalnej.