24.05.2018.

Znajdujesz się: Start arrow Cele placówki
Cele placówki PDF Drukuj

Cele placówki

Rehabilitacja, terapia, pomoc i wsparcie dla uczniów i wychowanków:

-poprawa rozwoju psychoruchowego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego

-poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu,

-rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej,

-kształtowanie umiejętności tworzenia kontaktu z drugim człowiekiem, relacji społecznych

-doskonalenie sprawności komunikowania się z otoczeniem, a przez to zdobywania wiedzy o świecie

-rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,

-rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach,

-osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej,

-rozwój umiejętności współżycia w grupie,

-pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej

 

Poradnictwo i wsparcie dla rodziców, opiekunów naszych uczniów i wychowanków:

-poprawa rozumienia i zaspokajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka,

-poprawa radzenia sobie przez rodzinę i jej poszczególnych członków ze stresem i trudną sytuacją życiową,

-kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

-stymulowanie wśród rodziców poczucia solidarności z innymi rodzicami