21.02.2024.

Znajdujesz się: Start
Terapia psychologiczna PDF Drukuj

Terapia psychologiczna

Psychologowie pracujący w naszym ośrodku oferują diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży. Przeprowadzane są także konsultacje i poradnictwo dla rodziców i opiekunów.

 

Terapia psychologiczna obejmuje:

- stymulowanie funkcji intelektualnych

- usprawnianie pamięci i koncentracji

- rozwijanie sfery emocjonalnej i społecznej

- pracę nad samooceną

- przełamywanie lęków, fobii

- profilaktykę uzależnień, zachowań zagrażających

 - diagnozę i ocenę między innymi: rozwoju psychoruchowego, poznawczego, gotowości szkolnej, inteligencji

 

Współpraca z rodzicami obejmuje:

- rozwiązywanie zachowań trudnych oraz problemów wychowawczych

- bieżące informowanie o aktualnym stanie dziecka - pojawiających się problemach
i sukcesach

 

Gabinet psychologiczny wyposażony jest w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia terapii oraz w standaryzowane testy i kwestionariusze.

 

Image

Image