Kadra placówki

 

Dyrektor                                                                  mgr Danuta Rozberg

Sekretarka                                                               Iwona Bartkiewicz

Księgowa                                                                  Zyta Szczerowoda


W OREW zatrudnieni są lekarze (pediatra, neurolog, lekarz rehabilitacji ruchowej), pielęgniarka, oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci.