Edukacje

1. Oddział przedszkolny

2. Oddział edukacyjno-terapeutyczny

3. Odział rewalidacyjno-wychowawczy