21.02.2024.

Znajdujesz się: Start
Metoda Dennisona PDF Drukuj

Terapia metodą Dennisona

Kinezjologia edukacyjna to nauka zajmująca się ruchem jego wpływem na uczenie się. Jej twórcami są amerykańscy pedagodzy dr Paul Dennison i Gail Dennison. Jest to prosta i skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka, zwana też, od nazwisk jej twórców, metodą Dennisona.

Składa się ona z prostych ćwiczeń ruchowych, które prowadzi  się z dziećmi w formie zabawy. Ćwiczenia te mają ułatwić wszelkiego rodzaju zdolności uczenia się. Znacznie poprawiają umiejętność komunikacji, organizacji i koncentracji. Zwiększają pewność siebie, ułatwiają wyrażanie własnych potrzeb.

P. Dennison uważa , że wiele problemów z intelektualnym i emocjonalnym funkcjonowaniem człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i braku równowagi między nimi. Mózg nie jest bowiem narządem symetrycznym – każda z półkul ma nieco inne zadania. Brak równowagi między pracą obu półkul prowadzi do rozmaitych zakłóceń – np. problemów z koncentracją, nauką pisania i czytania, opanowaniem własnych emocji. Ćwiczenia proponowane w tej metodzie są proste i bezpieczne, wykonywane w odpowiedni sposób prowadzą do lepszej współpracy obu półkul.

Metoda ta pomaga też dzieciom nadpobudliwym, nerwowym, mającym problemy emocjonalne, czy też wady rozwojowe. Zwiększa umiejętność uczenia się, rozwija zablokowane możliwości fizyczne, psychiczne, intelektualne; ćwiczenia wzmacniają też system odpornościowy, usprawniają oddychanie. Można ją z powodzeniem stosować we wszystkich przedziałach wiekowych, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej.

Dzieciom, które wykonują te ćwiczenia łatwiej mierzyć się z rzeczywistością, stają się bardziej otwarte na świat, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami.