24.07.2024.

Znajdujesz się: Start
Terapia surdopedagogiczna PDF Drukuj

Terapia surdopedagogiczna

W naszym ośrodku specjalistyczną opieką objęci są również uczniowie niesłyszący, którzy uczestniczą w zajęciach indywidualnej terapii surdopedagogicznej.

Głównym celem tej terapii jest miedzy innymi doskonalenie indywidualnego systemu komunikacyjnego każdego ucznia poprzez wykorzystanie systemu gestów i symboli MAKATON, elementów języka migowego.

Uczniowie uczestniczą w wychowaniu słuchowym mającym na celu uwrażliwianie na dźwięki otoczenia. Podczas zajęć uczestniczą w ćwiczeniach oddechowych, głosowych oraz ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, usprawniają też sprawność manualną poprzez ćwiczenia motoryki małej. Wychowankowie doskonalą umiejętność pisania i czytania.

Różnorodność metod edukacyjnych stosowanych na zajęciach oraz wspomaganie terapii pracą z komputerem mają na celu wyzwolenie u ucznia wieloaspektowej aktywności poznawczej uwzględniającej specyficzne potrzeby.