21.02.2024.

Znajdujesz się: Start
Grupa wychowawcza przedszkolna PDF Drukuj

GRUPA WYCHOWAWCZA PRZEDSZKOLNA

Wychowankowie grupy wychowawczej przedszkolnej realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych objęci są terapią, rewalidacją, rehabilitacją. Dla każdego wychowanka powołany jest zespół terapeutyczny. Skład zespołu uzależniony jest od niepełnosprawności wychowanka i jego potrzeb : oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta i inni specjaliści.

Wychowankowie grupy przedszkolnej uczestniczą również w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalno-oświatowych.