25.05.2024.

Znajdujesz się: Start
Grupy rewalidacyjno-wychowawcze PDF Drukuj

GRUPY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Wychowankowie grup rewalidacyjno-wychowawczych realizują założenia zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim .   

Wychowankowie mają opracowane przez zespoły terapeutyczne  Indywidualne Programy Rewalidacyjno-Wychowawcze, są objęci również  różnymi formami rewalidacji i terapii w zależności od ich potrzeb i możliwości.