24.07.2024.

Znajdujesz się: Start arrow Zadania placówki
Zadania placówki PDF Drukuj

Zadania placówki

W celu wspierania rozwoju naszych uczniów i wychowanków realizujemy następujące zadania:

- wczesne wspomaganie rozwoju,

- wychowanie przedszkolne,

- wychowanie, naukę, rewalidację – prowadzimy zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i rewalidacyjno-wychowawcze

- rehabilitację leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalnych,

- rehabilitację i terapię  w celu usprawniania rozwoju psychoruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego

-stymulacja zmysłów w celu integracji, a przez to lepszego odbioru i poznawania świata

-wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne,

-opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności,

-działania ułatwiające włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie środowiska lokalnego

 

Wspieramy rodziców i opiekunów naszych uczniów i wychowanków poprzez:

-warsztaty i poradnictwo  psychopedagogiczne oraz rehabilitacyjne,

-ułatwianie kontaktów w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz   opiekuńczego z innymi placówkami,

-indywidualne konsultacje i porady dla rodzin dzieci korzystających z OREW