24.07.2024.

Znajdujesz się: Start
Terapia logopedyczna PDF Drukuj

Terapia logopedyczna

W naszym Ośrodku prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne, podczas których praca logopedy skupiona jest na kształtowaniu zdolności komunikacyjnych, wzbogacaniu systemu językowego oraz korygowaniu wad wymowy.

LOGOPEDA PRACUJE NAD KOMUNIKACJĄ!

Terapia logopedyczna obejmuje:

-budowaniu systemu komunikacyjnego (komunikacja werbalna, komunikacja alternatywna – system obrazkowy: zdjęcia, obrazki, symbole PCS; system gestowy: Makaton, daktylografia, elementy języka migowego);

-kształtowanie prawidłowej wymowy (usuwanie wad wymowy, korekcja odpowiednich głosek)

-doskonalenie odpowiedniego poziomu sprawności językowej i poznawczej

-usprawnianie zdolności poboru pokarmu [połykanie, gryzienie, żucie]

-ćwiczenia z zakresu terapii ręki

-naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Każdy uczeń OREW Mikołajki wymagający pomocy logopedy ma wykonane badanie mowy, orientacyjne badanie słuchu; dokonana jest obserwacja umiejętności komunikacyjnych, sprawności motorycznej, szczególnie praca ręki oraz funkcjonowanie anatomiczne i czynnościowe aparatu artykulacyjnego. Po obserwacji i badaniu dziecka oraz analizie dokumentacji medycznej i psychologiczno-pedagogicznej logopeda stawia diagnozę i opracowuje indywidualny programu terapii logopedycznej. 

Badanie dziecka z zaburzoną mowa obejmuje:

-wywiad biologiczno-środowiskowy dotyczący rozwoju dziecka;

-obserwację dziecka, jego zdolności w zakresie motoryki dużej i motoryki precyzyjnej

-obserwację zdolności komunikacyjnych dziecka

-badanie rozumienia i nadawania mowy (w tym zasób słownictwa biernego i czynnego)

-obserwację mowy spontanicznej, zdolności dialogowych, narracyjnych;

-badanie budowy i funkcjonowania narządów mowy (w tym badanie reakcji odruchowych z poziomu twarzy i funkcji pokarmowych [połykanie, gryzienie, żucie], badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji oddechowo-fonacyjnych)

Image

 

Image

Image

Image