Kadra placówki
 

KADRA PLACÓWKI

W placówce w Mikołajkach zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra merytoryczna, która realizuje zadania w zakresie edukacji, rewalidacji, terapii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opieki medycznej i rehabilitacji leczniczej oraz personel administracyjno-obsługowy:

·         - Oligofrenopedagodzy,

·         - Psycholog,

·         - Logopedzi,

·         - Surdopedagog,

·         - Dogoterapeuta

·        -  Personel medyczny ( lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz neurolog dziecięcy, lekarz pediatra, fizjoterapeuci, pielęgniarka),

·         - Terapeuta SI,

·         - Terapeuta NDT-BOBATH,

·      - Terapeuci metody W.Sherborne, Dennisona, Tomatisa, EEG Biofidback, alternatywnych metod komunikacji, Montessori, terapia neurotaktylna Svetlany Masgutovej, terapia integracji odruchów dynamicznych i posturalnych.

Pracownicy ośrodka posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ze sprzężeniami, zapewniamy profesjonalną opiekę wychowankom placówki.