Kinezyterapia

Kinezyterapia  obejmuje dzieci z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu. Celem stosowania jest uzyskanie maksymalnej poprawy utraconych funkcji, przywrócenie prawidłowej mechaniki, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych wzorców ruchowych oraz przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno – mięśniowym w postaci ograniczenia ruchu.

Specjalistyczne sposoby aplikowania ruchu wspomagane są użyciem sprzętu rehabilitacyjnego. W tym celu korzystamy z :

  • -UGUL (kabina do ćwiczeń w podwieszeniu)
  • -stół do pionizacji
  • -tor do nauki chodzenia
  • -stół do ćwiczeń manipulacyjnych
  • -płaszczyzna podwieszona do ćwiczeń równowagi
  • -wałki, kliny, piłki Bobath itp.