Edukacje

1. Grupa wychowawcza wczesnego wspomagania

2. Grupa wychowawcza przedszkolna

3. Grupy wychowawcze edukacyjno-teraputyczne

4. Grupy rewalidacyjno-wychowawcze