INFORMACJA

 

INFORMACJA

W związku z organizacją przez Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Mikołajkach przemarszu z okazji „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” w dniu 03.04.2023r. w godzinach od 10:00 do 10:45 zostanie tymczasowo wstrzymany ruch na następujących odcinkach:

 

         ul.Jana Pawła II

         ul.Wawrzyna Prusa

         ul.Kajki

         ul.Plac Wolności

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                                                                                                     Organizator OREW

 

 Regulamin przemarszu ulicami miasta Mikołajki w dniu 3 kwietnia 2023 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Osób z Autyzmem

1. Organizatorem przemarszu jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 13.

2. Zbiórka uczestników przemarszu nastąpi na placu przed Zespołem Oświatowym w Mikołajkach ul. Papieża Jana Pawła II/7.

3. Formowanie przemarszu: godzina 10.00 – 10.45.

4. Przemarsz ulicami miasta Mikołajki rozpocznie się o godzinie 10.00 i zakończy się około godziny 10.45.

5. Trasa przemarszu będzie przebiegała od ul. Papieża Jana Pawła II, Wawrzyna Prusa, Kajki, Plac Wolności.

6. Planowana trasa: Start – plac przed Szkołą Podstawową ulica Jana Pawła II – Wawrzyna Prusa – skręt w prawo na skrzyżowaniu - ul. Kajki – prosto ulica Plac Wolności -Zakończenie przemarszu -Każda placówka wraca we własnym zakresie.

7.Kolumna korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą.

8. Zwarta kolumna liczyć będzie około 300 osób.

9.W przemarszu będzie brał udział Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Mikołajkach oraz Zespół Szkół Oświatowych -Szkoła Podstawowa w Mikolajkach.

10. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą w/w trasa .

11. Całość przemarszu zabezpieczy Policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

12. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie wskazówki Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

13. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu należy natychmiast informować stosowne służby – Policję.

14. Osoby odpowiedzialne za przemarsz: Paulina Wierkin - Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Magdalena Kuśpiel -Nauczyciel Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mikołajkach (www.orewmikolajki.mazury.pl)